„Kochajmy poezję”

Pod patronatem honorowym Wójta Gminy Opatówek odbył się IX Gminny Konkurs Recytatorski „Kochajmy poezję”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Opatówku, a uczestnikami uczniowie klas I-III z terenu gminy.

W dzisiejszym skomputeryzowanym świecie niewiele osób czyta wiersze, jeszcze mniej je recytuje. Tym bardziej cieszy fakt, że już najmłodsi interesują się poezją.

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice. Występ wszystkich dziewczynek zakończył się dużym sukcesem –wszystkie zostały nagrodzone.

Anna Karwacka z klasy I zajęła I miejsce, Paulina Pilas z klasy II – II miejsce, a Paulina Leszczyńska z III klasy – I miejsce.

Anię Karwacką do występu przygotowała pani Ewa Janiak, Paulinę Pilas – pani Renata Szlenkier, Paulinę Leszczyńską – pani Anna Macniak, a cennych rad udzieliła pani Wiesława Giercarz.

Nasze recytatorki otrzymały pamiątkowe dyplomy i piękne misie.

Gratulujemy uczennicom i życzymy powodzenia w etapie powiatowym!