Zapraszamy na XVI Rajd Wiosenny

 „Nie pozwól nam zniszczyć doszczętnie
Powietrza, wody, ptaków, pszczół i wilków
Niech coś jeszcze zostanie dla tych,
Co będą potem…”

Zapraszamy na:

XVI RAJD WIOSENNY

DATA RAJDU: 24.05.2014r.

CEL RAJDU

 • Popularyzacja turystyki pieszej i aktywne spędzanie czasu wolnego

 • Promowanie edukacji zdrowotnej i ekologicznej

 • Integracja młodzieży z różnych szkół powiatu Kaliskiego

 • Budzenie wrażliwości i szacunku dla przyrody

 

ORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatu Kaliskiego

 • Wójt Gminy Opatówek

 • Drużyna Harcerska i Zuchowa przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej

 • Koło ekologiczno-przyrodnicze

 

KIEROWNICTWO RAJDU

 • Maria Jolanta Marciniak

 • Anna Macke

 • Agnieszka Figiel

 

UCZESTNICTWO

W rajdzie mogą uczestniczyć 10-osobowe drużyny piesze z opiekunem.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • Gorący posiłek na mecie

 • Dyplomy za uczestnictwo

 • Puchary oraz nagrody książkowe i rzeczowe

 

REGULAMIN RAJDU

 • Właściwy ubiór

 • Apteczka

 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

 • Zadania sprawnościowe przy wejściu do lasu od strony Skarszewa, Tłokini i Kobierna ( 2 punkty )

 • Piosenka rajdowa

 • Zadania na mecie: wykonanie totemu z materiałów zebranych na trasie rajdu, zadanie z ekologii.

 

TRASA RAJDU

Wszystkie drużyny wyruszają na wybraną trasę ( załączona mapka ) o takiej porze, aby dotrzeć do godz.12:00 na metę rajdu – pod „grzybek” Hajstra obok leśniczówki. Od każdego uczestnika rajdu – wpisowe 2 złote. Zgłoszenia drużyn do 19.05 2014r.

Adres e-mailowy szkoły: zstlokinia@opatowek.pl

Do zobaczenia na rajdzie


Mapa Gminy Opatówek