INFORMACJA W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

            Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 dla poszczególnych szkół:

 

1.Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej

31.01.2014 r -  piątek (zabawa choinkowa).

01.04 2014 r – Sprawdzian po klasie VI (wtorek).

28,29,30.04.2014r – poniedziałek, wtorek, środa przed 01.05.2014

02.05.2014 r  - piątek przed 03.05.2014r.       

 

2.Gimnazjum w Tłokini Wielkiej

31.01.2014 r -  piątek (zabawa choinkowa).

23.04.2014r – Egzamin gimnazjalny część humanistyczna (środa).

24.04.2014r– Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza(czwartek).

25.04.2014 r. – Egzamin gimnazjalny język angielski (piątek).

28,29,30.04.2014r – poniedziałek, wtorek, środa przed 01.05.2014r.

02.05.2014 r  - piątek przed 03.05.2014r.       

 

Jednocześnie informuję , że dni te są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak w w/w dniach jest zapewniona przez szkołę możliwość udziału dzieci i uczniów w zajęciach wychowawczych-opiekuńczych.

Proszę o wcześniejsze poinformowanie wychowawcę klasy o obecności dziecka w/w dniach.