UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Dwa miesiące beztroskich wakacji minęły... Niełatwo było pożegnać słoneczne

plaże, górskie ścieżki, szalone przygody i wakacyjnych przyjaciół.

Nietypowo, bo 4 września uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice zgromadzili się w odświętnie udekorowanej sali sportowej, by rozpocząć nowy rok szkolny 2023/2024.

Swą obecnością zaszczycili zebranych ks. proboszcz Jacek Paczkowski, radny Damian Jakóbczak oraz przedstawicielki rady rodziców.

Po krótkiej części artystycznej wszyscy uczcili pamięć poległych i pomordowanych

w czasie II wojny światowej. Następnie dyrektor Edyta Banasiak powitała zebranych. W

sposób szczególny zwróciła się do pierwszoklasistów.

Podziękowała Burmistrzowi, Radnym Gminy Opatówek , a także Sołtysom i Radom Sołeckim za fundusze na remonty i odnowienia. Pani dyrektor poinformowała o zmianach w nowym roku oraz przydzielonych wychowawstwach i salach. Odczytała list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i życzyła uczniom sumienności i pracowitości, a nauczycielom satysfakcji i wytrwałości.

Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.

Zapraszamy do fotorelacji:

Przejdź do galerii powiązanej z artykułem