"Laboratorium autentyczności"

Godzina wychowawcza " Laboratorium autentyczności" to lekcja, która została poprowadzona w każdej klasie począwszy od klasy 4 do 8. W ramach zajęć wykorzystano scenariusz zajęć oraz materiały pochodzące ze strony NBP. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest Narodowy Bank Polski, szczególnie w kontekście pełnienia przez niego funkcji banku emisyjnego, jakie są najważniejsze zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych oraz dlaczego banknoty powinny być dobrze zabezpieczone przed fałszerstwami, na czym polega emisja pieniądza oraz jakie są różnice pomiędzy emisją oraz produkcją pieniądza, jakie są konsekwencje posługiwania się falsyfikatami. Obejrzeli filmiki dostępne na stronie NBP: "Złoty. Wszystko, co chcecie wiedzieć o banknotach" oraz Złoty. Wszystko, co chcecie wiedzieć o monetach. Na koniec wykonali 2 ćwiczenia. W pierwszym zadaniu należało dopasować nazwę zabezpieczenia do odpowiedniej definicji a w drugim dopasować nazwy poszczególnych zabezpieczeń do odpowiedniego miejsca na banknocie.