Gra o kasę – zajęcia sportowe w ramach projektu ,,Złote Szkoły NBP”

Uczniowie klas IV i V przepadają za zajęciami wychowania fizycznego. Nauczyciele to dostrzegają i wykorzystują każdą możliwą okazję, by rozwijać ich pasję związaną ze sportem. Tym razem pani Monika Baran-Bodylska i pan Daniel Kupczyk włączyli się do realizacji zadań z projektu ,,Złote Szkoły NBP”.

7 marca zorganizowali zajęcia, których celami były: wspólna zabawa ruchowa, nabycie wiedzy dotyczącej funkcji pieniądza, wyglądu nominałów polskich monet i banknotów, doskonalenie liczenia. Zapoznanie z potocznym określeniem orzeł czy reszka, która często jest wykorzystywana przy losowaniu w trakcie gier sportowych, a oznacza awers i rewers monety, orzeł to polskie godło oraz reszka to wielkość nominału.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie podzieleni na cztery mieszane drużyny. Zadaniem każdej z ekip było na początku wyłonienie BANKIERA - który odpowiadał za zdobyte przez grupę pieniądze. Pierwszym zadaniem drużyn było zgromadzenie największej sumy pieniędzy w monetach. Zawodnicy pojedynczo startowali i z usytuowanej na końcu sali góry grosza mieli za zadanie po kolei po jednej monecie przynosić do swojego bankiera. Liczyły się szybkość i refleks w zdobyciu monet o największym nominale. Po zakończeniu konkurencji grupy obliczały stan posiadania konta. Za I miejsce drużyna otrzymała 300 zł, za II 250 zł, za III miejsce - 200 zł, a za IV - 150 zł.

Druga konkurencja ,,Orzeł czy reszka” była przeprowadzona dwukrotnie i zostały przyznane analogiczne nagrody finansowe za poszczególne miejsca. Zadaniem drużyny było przedostanie się na koniec sali, ale na środku ustawieni byli strażnicy wyłonieni przez każdą z drużyn, którzy mieli za zadanie rzucić monetą orzeł czy reszka Pojedynczo osoby wybiegały - mówiły orzeł lub reszka i w zależności, czy udało im się wylosować dobrą stronę monety, były przepuszczane na drugą stronę lub zawracały na koniec kolejki. Wygrała drużyna, która jak najszybciej przedostała się na drugą stronę sali.

W ostatniej konkurencji wszystkie drużyny miały szansę wyjść na prowadzenie, gdyż w puli nagród było ponad 10 tysięcy złotych. Analogicznie do pierwszej konkurencji na końcu sali były rozłożone banknoty o wszystkich dostępnych w Polsce nominałach. Reprezentanci drużyn wybiegali i mogli zabrać do bankiera jeden banknot. Znowu największym powodzeniem cieszyły się na początku banknoty o wartości 500 zł, a na końcu zostały same 10 zł. Po zakończeniu konkurencji każda z drużyn podsumowała stan posiadanego konta. Zwycięska drużyna zgromadziła 5 420 zł!