Projekt edukacyjny Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

Cele projektu:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości;

  • wspieranie nauczycieliw przekazywaniu wiedzy;

  • wprowadzanie ucznióww świat codziennych finansów;

  • edukowanie w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z usług finansowych;

  • umacnianie wizerunku sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego;

  • podnoszenie kompetencji zawodowychi rozwój osobisty wolontariuszy;

W ramach projektu 15 listopada 2022r. odbyły się lekcje online prowadzone przez wolontariuszy – ekspertów z sektora bankowego.

Lekcje przeprowadzone zostały w klasach IV – VI.

W klasie IV odbyła się lekcja na temat: „Twoje pieniądze”https://bakcyl.wib.org.pl/twoje-pieniadze/

W klasie V odbyła się lekcja na temat: „ Od oszczędzania do inwestowania”https://bakcyl.wib.org.pl/od-oszczedzania-do-inwestowania/

W Klasie VI odbyła się lekcja na temat: „ Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”https://bakcyl.wib.org.pl/bezpieczenstwo-w-cyberprzestrzeni/