,,Czytamy umowy”

W czasie trwania ,,Tygodnia Złotych Szkól” na języku polskim w klasach 4-7 uczniowie zapoznawali się z różnymi rodzajami umów. Omówiono prawa i obowiązki stron zawierających umowy. Efektem zajęć było opracowanie w każdej klasie zasad towarzyszących podpisywaniu umów oraz wypełnianie wybranego typu umowy.